Partage's Yuri Szarzewski Shares His Favorite Las Vegas Restaurants

Yuri Szarzewski, the executive chef of Eatt Gourmet Bistro and Partage, came to Las Vegas via southwest France. He worked at Paris heavyweights …
Source: google